สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ179,769.67149,400.0016.9 %5.08,331.261,434.8882.8 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์9,298.694,542.0051.2 %5.0847.58535.9636.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,808.783,043.30-8.3 %0.0778.59369.2152.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,265.983,800.00-67.7 %0.08,121.33152.0098.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,233.77944.0057.7 %5.0493.54282.3142.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี9,988.321,614.0083.8 %5.0783.2640.7594.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,375.639.7899.7 %5.01,150.38209.5081.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,074.222,056.0033.1 %5.0878.69567.8335.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,922.171,191.0059.2 %5.0710.38228.5367.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,295.011,056.0068.0 %5.0417.17354.3515.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,473.001,866.2224.5 %5.0492.42274.9544.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,536.021,896.0025.2 %5.0454.39255.5543.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,067.732,729.0061.4 %5.0749.16315.4657.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,408.381,882.0044.8 %5.0532.07437.1017.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,782.281,958.0029.6 %5.0735.06481.4134.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,405.495,813.00-141.7 %0.0706.7036.8094.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,191.202,033.0051.5 %5.0963.10269.0172.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,105.502,542.0038.1 %5.0749.79192.6574.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร2,524.911,866.0026.1 %5.0662.56151.5277.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก857.693,229.33-276.5 %0.01,085.59368.8166.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,184.351,345.9057.7 %5.0915.53483.4347.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,504.442,136.6814.7 %5.0448.69235.7147.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,320.291,088.0053.1 %5.0564.53219.0161.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,383.5035,777.90-1,401.1 %0.0395.82381.503.6 %1.5
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,912.671,230.0057.8 %5.0872.78834.734.4 %2.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,388.61930.0061.1 %5.0760.99318.5858.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,042.012,295.8024.5 %5.0780.27380.0051.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,140.162,068.0034.1 %5.0751.43299.7060.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,562.821,320.0048.5 %5.0460.43332.5027.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,350.363,523.00-5.2 %0.0771.89616.0020.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,114.274,764.1041.3 %5.0845.00877.05-3.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2,795.521,958.0030.0 %5.0553.80415.5025.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,386.531,470.0056.6 %5.0586.57192.7167.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,505.032,633.0024.9 %5.0820.33213.1274.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี3,779.922,250.0040.5 %5.0596.99159.8673.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,569.682,174.0015.4 %5.0462.69264.7642.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,686.663,016.00-12.3 %0.02,399.46541.0177.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,989.363,883.00-29.9 %0.0861.06259.7169.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร819.791,435.00-75.0 %0.0664.63216.7067.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์875.172,092.86-139.1 %0.0524.58412.2521.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์13,808.353,765.1272.7 %5.0761.16613.1519.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,890.111,235.0057.3 %5.0654.20573.7512.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,064.051,043.0066.0 %5.0994.02475.0052.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,296.234,406.88-91.9 %0.0517.22477.877.6 %3.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี1,030.652,197.41-113.2 %0.0951.77646.0032.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,494.692,533.00-1.5 %0.0737.65254.8465.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย3,969.202,344.4940.9 %5.01,745.39831.1652.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,094.884,579.1324.9 %5.02,518.54782.7168.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก2,998.033,380.00-12.7 %0.0996.32352.8564.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,096.282,988.353.5 %1.51,120.18315.1671.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,724.20354.0087.0 %5.0901.81129.1685.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,181.261,914.00-62.0 %0.0765.24633.6917.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,695.441,340.7950.3 %5.0587.11116.8380.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,638.811,530.0042.0 %5.0743.35214.4271.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่63,476.87862.0098.6 %5.030,754.25352.7598.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,137.331,324.0057.8 %5.01,635.35795.7851.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,936.622,014.3631.4 %5.0469.80416.5111.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,601.762,409.007.4 %3.51,018.02466.5854.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,353.281,602.0031.9 %5.0525.29232.9455.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,898.87947.0075.7 %5.0434.41255.2941.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 12,720.228,130.0036.1 %5.01,924.33324.7583.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี25,963.3619,023.9326.7 %5.01,504.82589.8160.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 12,726.437,111.7244.1 %5.01,633.36545.6066.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี16,757.5213,457.0019.7 %5.0917.72307.8366.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 13,960.0413,245.145.1 %2.53,332.21266.0092.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,912.8016,307.00-36.9 %0.01,930.33461.0576.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 6,817.127,161.99-5.1 %0.02,577.87702.6672.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,433.2413,300.3219.1 %5.03,047.84397.4687.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 15,754.104,825.0069.4 %5.02,679.87652.1075.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,277.486,631.708.9 %4.03,532.01323.3190.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 19,820.0111,472.0442.1 %5.01,430.98512.6064.2 %5.0
รวม 600,225 434,297 27.64 % 118,023 28,632 75.74 %