สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว85,844.1543,713.5049.1 %5.05,329.66862.3983.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 4,153.505,392.64-29.8 %0.02,845.46748.8073.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน7,616.8310,037.72-31.8 %0.01,658.51534.0067.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี10,999.9816,710.35-51.9 %0.02,037.26432.2578.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี9,411.489,656.00-2.6 %0.0829.35254.6069.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ12,636.036,823.9946.0 %5.02,607.83447.6582.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,954.699,932.60-42.8 %0.02,540.46486.5280.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง32,883.2310,346.8668.5 %5.02,693.39900.5066.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา6,913.689,944.50-43.8 %0.02,417.49541.2577.6 %5.0
รวม 177,414 122,558 30.92 % 22,959 5,208 77.32 %