สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)276,280.16487,225.00-76.4 %0.017,429.863,486.5580.0 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด72,520.56290,000.00-299.9 %0.030,397.798,163.3573.1 %5.0
รวม 348,801 777,225 -122.83 % 47,828 11,650 75.64 %