สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์83,695.8730,814.0063.2 %5.05,429.71768.4185.8 %5.0
รวม 83,696 30,814 63.18 % 5,430 768 85.85 %