สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ 160,968.34115,000.0028.6 %5.07,265.063,359.8553.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร3,883.153,063.0021.1 %5.0627.53593.765.4 %2.5
รวม 164,852 118,063 28.38 % 7,893 3,954 49.91 %