สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน195,999.31155,150.0020.8 %5.010,010.282,575.5474.3 %5.0
รวม 195,999 155,150 20.84 % 10,010 2,576 74.27 %