สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร429,869.6639,318.0090.9 %5.019,709.20481.8997.6 %5.0
รวม 429,870 39,318 90.85 % 19,709 482 97.56 %