สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร136,329.3067,000.0050.9 %5.05,307.77732.3386.2 %5.0
รวม 136,329 67,000 50.85 % 5,308 732 86.20 %