สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ164,374.0527,899.5083.0 %5.05,204.59955.2981.6 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี18,426.4917,972.002.5 %1.02,082.75334.4083.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์8,234.273,457.5058.0 %5.02,335.45321.6186.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง4,353.646,654.00-52.8 %0.02,506.27554.4277.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค20,266.9225,170.00-24.2 %0.01,270.12364.0271.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น840.052,158.92-157.0 %0.02,260.74365.7383.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม3,306.549,052.00-173.8 %0.01,922.31558.3371.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี13,075.718,565.0034.5 %5.01,389.60266.9080.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา8,051.585,847.0027.4 %5.02,903.95690.5576.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา10,187.169,024.5111.4 %5.01,639.89451.6572.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)28,611.027,278.0074.6 %5.03,647.13189.0594.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี19,439.4711,991.1838.3 %5.02,163.64509.9176.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต20,942.486,514.0068.9 %5.01,597.92420.6773.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 47,603.3614,096.8070.4 %5.02,316.22664.1071.3 %5.0
รวม 367,713 155,680 57.66 % 33,241 6,647 80.00 %