สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน118,341.7359,088.0050.1 %5.05,842.431,705.1470.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,107.485,832.00-176.7 %0.0914.74264.6071.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,001.611,755.50-75.3 %0.01,494.16298.9280.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี867.832,660.00-206.5 %0.02,999.90408.8186.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,056.152,661.60-152.0 %0.01,813.14399.8777.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,286.591,999.20-55.4 %0.02,013.50549.9472.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,008.103,455.00-242.7 %0.02,255.27260.6488.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี822.021,717.00-108.9 %0.01,721.19349.6779.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,008.122,699.00-167.7 %0.01,594.31452.8371.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,349.334,716.50-249.5 %0.01,843.90509.2072.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท839.281,183.20-41.0 %0.01,094.68311.5271.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,229.563,507.17-185.2 %0.02,444.36353.9285.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,422.34780.9045.1 %5.01,701.37349.7179.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,099.491,492.80-35.8 %0.02,524.25517.0179.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,328.041,973.00-48.6 %0.03,134.21513.2183.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง993.341,187.00-19.5 %0.01,529.70469.7569.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด675.101,030.80-52.7 %0.01,157.9698.6491.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,529.952,765.00-80.7 %0.02,773.51392.1685.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก943.751,357.00-43.8 %0.01,047.10259.2175.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,244.381,527.00-22.7 %0.01,048.23318.7669.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม761.701,736.50-128.0 %0.01,608.270.9599.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,272.002,431.00-91.1 %0.03,103.57236.5592.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,225.811,237.00-0.9 %0.02,163.34500.6976.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,264.153,106.00-145.7 %0.02,154.08531.6175.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,641.432,612.00-59.1 %0.0676.28229.2566.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,983.032,777.01-40.0 %0.01,484.17499.0466.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,018.691,984.92-94.9 %0.02,325.17269.0188.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,125.651,475.00-31.0 %0.01,433.82390.0772.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์885.53935.10-5.6 %0.02,203.60389.5082.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,820.322,639.20-45.0 %0.01,182.51393.8766.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์841.37832.001.1 %0.51,733.16501.4771.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี796.051,061.60-33.4 %0.01,505.62430.7371.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,364.103,265.80-139.4 %0.0981.75580.2240.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,085.882,182.00-100.9 %0.01,290.86505.6760.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา702.401,819.21-159.0 %0.01,759.64155.2591.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,100.562,002.00-81.9 %0.01,982.69546.7172.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,362.393,412.50-150.5 %0.01,291.39482.1662.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร813.492,185.00-168.6 %0.01,477.14207.3986.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,015.852,320.49-128.4 %0.02,245.90685.9069.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี896.543,296.50-267.7 %0.01,716.76169.2590.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,229.501,874.70-52.5 %0.02,436.16383.3884.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่964.142,026.59-110.2 %0.01,763.59195.8688.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,124.793,536.00-214.4 %0.0542.60268.4750.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม754.551,327.00-75.9 %0.01,583.55102.4593.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร709.115,275.00-643.9 %0.01,435.68507.6864.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน888.281,339.67-50.8 %0.02,431.23378.7784.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,002.161,009.50-0.7 %0.01,416.35376.4973.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,220.381,548.61-26.9 %0.01,468.32412.3071.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,244.981,329.00-6.7 %0.02,091.44245.4088.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,012.932,567.91-153.5 %0.01,259.45352.6372.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,547.062,988.80-93.2 %0.01,313.17441.2566.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,151.953,012.00-161.5 %0.01,704.33288.8283.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี886.043,080.80-247.7 %0.01,709.34463.2972.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,107.402,329.00-110.3 %0.02,423.89217.6891.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,245.182,745.60-120.5 %0.01,494.94363.3475.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย990.541,822.50-84.0 %0.02,324.81345.0485.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,170.592,764.01-136.1 %0.02,041.27151.5092.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร635.601,243.50-95.6 %0.02,113.30290.1786.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,810.404,401.00-143.1 %0.01,908.93533.3672.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล2,881.984,047.90-40.5 %0.01,123.88484.5056.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,372.133,304.00-140.8 %0.0828.57177.8878.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม782.912,099.70-168.2 %0.0470.91129.3572.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร2,334.794,016.00-72.0 %0.0682.5679.0488.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว827.801,659.30-100.4 %0.01,837.56235.4687.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,529.002,381.00-55.7 %0.01,320.68456.0065.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี884.342,246.10-154.0 %0.0646.24189.3470.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,086.552,338.00-115.2 %0.01,763.94457.6274.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,287.257.0599.5 %5.01,608.80490.2069.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,435.363,710.00-158.5 %0.02,474.25660.6173.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,018.83446.0056.2 %5.01,953.26380.3080.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย897.102,832.00-215.7 %0.01,207.62381.5168.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู492.471,912.00-288.2 %0.01,344.98270.6979.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง961.291,416.30-47.3 %0.0818.38314.7861.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ809.891,320.30-63.0 %0.01,231.79431.9664.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,328.453,383.27-154.7 %0.02,347.43479.1679.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์871.562,342.51-168.8 %0.01,987.88338.0783.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี698.821,441.20-106.2 %0.01,860.62421.9377.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,684.27692.0058.9 %5.02,728.23460.6183.1 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ2,766.404,285.84-54.9 %0.02,085.24490.0076.5 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,456.064,541.04-84.9 %0.02,749.49806.3270.7 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง7,584.9216,372.00-115.8 %0.01,476.431,157.6021.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,175.765,851.99-169.0 %0.01,870.21532.8071.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,039.756,140.99-201.1 %0.02,455.83436.0382.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,041.474,276.00-5.8 %0.02,505.42167.8593.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,458.033,488.00-139.2 %0.01,229.91323.8573.7 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,305.837,490.00-74.0 %0.0726.40486.7433.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,834.618,456.56-198.3 %0.01,213.17421.1765.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,071.804,826.10-57.1 %0.01,522.43617.4559.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่2,317.9611,058.08-377.1 %0.03,172.39582.4881.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,491.1712,192.00-122.0 %0.01,952.85881.7054.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด8,959.5311,361.00-26.8 %0.0824.39662.0419.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา2,809.204,901.00-74.5 %0.03,119.43464.5985.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,301.748,515.70-35.1 %0.02,279.12505.1277.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย3,868.478,083.50-109.0 %0.01,292.74790.7538.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,034.914,252.80-40.1 %0.01,520.66600.0060.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,189.4010,623.24-47.8 %0.02,466.87554.7577.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,796.487,904.00-36.4 %0.0973.89299.0469.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์6,425.659,524.64-48.2 %0.03,334.55536.2383.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,304.0711,591.44-12.5 %0.02,128.97514.6175.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,313.288,784.04-39.1 %0.01,097.17774.1629.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,119.4623,574.00-94.5 %0.01,119.63233.4279.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,677.936,397.4033.9 %5.01,713.46593.7565.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี8,628.9912,141.87-40.7 %0.02,585.91875.0966.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต12,095.2629,587.80-144.6 %0.01,476.77637.3056.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด14,182.2115,515.00-9.4 %0.01,079.86264.9075.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท12,239.8831,189.00-154.8 %0.01,019.40389.9861.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,330.8316,266.03-121.9 %0.01,308.10562.4257.0 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,553.149,764.77-528.7 %0.0583.51764.65-31.0 %0.0
รวม 386,386 553,470 -43.24 % 189,852 46,572 75.47 %