สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ95,267.5849,000.0048.6 %5.05,157.69491.6290.5 %5.0
รวม 95,268 49,000 48.57 % 5,158 492 90.47 %