สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์116,956.0578,144.0033.2 %5.06,186.36971.4084.3 %5.0
รวม 116,956 78,144 33.19 % 6,186 971 84.30 %