สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ101,621.2159,488.0041.5 %5.05,829.923,041.3247.8 %5.0
รวม 101,621 59,488 41.46 % 5,830 3,041 47.83 %