สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี116,451.0271,095.0038.9 %5.06,777.30267.5096.1 %5.0
รวม 116,451 71,095 38.95 % 6,777 268 96.05 %