สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม140,763.19115,707.0017.8 %5.06,295.80417.2593.4 %5.0
รวม 140,763 115,707 17.80 % 6,296 417 93.37 %