สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า116,945.46145,000.00-24.0 %0.08,015.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 116,945 145,000 -23.99 % 0 0 0.00 %