สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 462,250.97353,261.0023.6 %5.010,457.395,730.8845.2 %5.0
รวม 462,251 353,261 23.58 % 10,457 5,731 45.20 %