สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท253,124.20113,868.0055.0 %5.09,231.742,410.6073.9 %5.0
รวม 253,124 113,868 55.01 % 9,232 2,411 73.89 %