สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ205,882.88143,494.3430.3 %5.07,299.463,463.8252.5 %5.0
รวม 205,883 143,494 30.30 % 7,299 3,464 52.55 %