สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 228,713.69144,877.0036.7 %5.010,244.785,202.2249.2 %5.0
รวม 228,714 144,877 36.66 % 10,245 5,202 49.22 %