สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม153,121.5566,631.1356.5 %5.05,926.851,437.3175.7 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี68,220.1348,306.0229.2 %5.01,828.751,625.0911.1 %5.0
รวม 221,342 114,937 48.07 % 7,756 3,062 60.51 %