สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 130,544.67118,108.009.5 %4.56,111.32718.9088.2 %5.0
รวม 130,545 118,108 9.53 % 6,111 719 88.24 %