สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน89,087.3842,981.4451.8 %5.04,960.71271.1794.5 %5.0
รวม 89,087 42,981 51.75 % 4,961 271 94.53 %