สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ82,876.7531,112.0062.5 %5.05,357.80125.2297.7 %5.0
รวม 82,877 31,112 62.46 % 5,358 125 97.66 %