สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน87,149.8227,690.0068.2 %5.05,292.14543.3789.7 %5.0
รวม 87,150 27,690 68.23 % 5,292 543 89.73 %