สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน89,391.6243,000.0051.9 %5.05,195.21384.7592.6 %5.0
รวม 89,392 43,000 51.90 % 5,195 385 92.59 %