สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์173,283.6686,839.4349.9 %5.05,511.00886.6583.9 %5.0
รวม 173,284 86,839 49.89 % 5,511 887 83.91 %