สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ178,212.09143,792.5519.3 %5.07,659.02980.4787.2 %5.0
รวม 178,212 143,793 19.31 % 7,659 980 87.20 %