สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 131,181.3678,949.5339.8 %5.05,607.93387.4993.1 %5.0
รวม 131,181 78,950 39.82 % 5,608 387 93.09 %