สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 168,992.59120,032.7629.0 %5.06,661.62636.9090.4 %5.0
รวม 168,993 120,033 28.97 % 6,662 637 90.44 %