สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า211,282.97167,224.4420.9 %5.06,805.44959.5985.9 %5.0
รวม 211,283 167,224 20.85 % 6,805 960 85.90 %