สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ193,981.66156,013.2219.6 %5.06,614.72527.7292.0 %5.0
รวม 193,982 156,013 19.57 % 6,615 528 92.02 %