สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 494,585.38381,162.0022.9 %5.012,333.396,262.2049.2 %5.0
รวม 494,585 381,162 22.93 % 12,333 6,262 49.23 %