สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 208,728.02133,455.2036.1 %5.07,011.804,147.7440.8 %5.0
รวม 208,728 133,455 36.06 % 7,012 4,148 40.85 %