สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย151,873.94100,000.0034.2 %5.06,536.551,576.2575.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,049.177,193.0034.9 %5.02,034.962,602.50-27.9 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย9,739.826,338.0034.9 %5.01,912.881,362.4728.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท13,437.6812,953.993.6 %1.51,882.91396.0079.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี10,277.428,544.0016.9 %5.0942.21812.2513.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,773.216,413.5953.4 %5.01,740.66422.7575.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี11,512.817,046.2538.8 %5.01,848.41534.9071.1 %5.0
รวม 221,664 148,489 33.01 % 16,899 7,707 54.39 %