สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหมไม่ครบ27,914.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ262.93ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %