สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม582,505.88442,899.9424.0 %5.029,242.401,306.8795.5 %5.0
รวม 582,506 442,900 23.97 % 29,242 1,307 95.53 %