สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 794,543.562,628.0099.7 %5.06,692.88950.1785.8 %5.0
รวม 794,544 2,628 99.67 % 6,693 950 85.80 %