สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 255,360.23132,000.0048.3 %5.07,902.902,584.8867.3 %5.0
รวม 255,360 132,000 48.31 % 7,903 2,585 67.29 %