สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน116,510.376,000.0094.9 %5.05,282.76487.6490.8 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ48,248.4822,039.0054.3 %5.01,109.33553.2250.1 %5.0
รวม 164,759 28,039 82.98 % 6,392 1,041 83.72 %