สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 140,377.20102,480.0027.0 %5.06,345.82910.0785.7 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 20,984.3119,153.008.7 %4.0512.28360.6429.6 %5.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 196,583.84151,567.0022.9 %5.0507.03280.9644.6 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 101,686.77143,343.00-41.0 %0.01,729.55904.2647.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง170,661.178,301.0095.1 %5.02,220.44485.1678.2 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง113,277.9691,795.0019.0 %5.01,901.74549.3071.1 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม171,293.17394,887.00-130.5 %0.02,252.68591.2573.8 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร121,254.54106,320.0012.3 %5.02,720.212,469.649.2 %4.5
เรือนจำพิเศษมีนบุรี85,767.8167,596.0021.2 %5.01,072.37570.6146.8 %5.0
รวม 1,121,887 1,085,442 3.25 % 19,262 7,122 63.03 %