สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 445,399.38222,063.0050.1 %5.08,909.696,599.2025.9 %5.0
รวม 445,399 222,063 50.14 % 8,910 6,599 25.93 %