สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 90,719.0728,429.7968.7 %5.04,885.67335.2293.1 %5.0
รวม 90,719 28,430 68.66 % 4,886 335 93.14 %