สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 49,938.1938,079.8723.7 %5.05,829.922,312.3060.3 %5.0
รวม 49,938 38,080 23.75 % 5,830 2,312 60.34 %