สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน174,728.63153,939.0011.9 %5.06,148.84868.5085.9 %5.0
รวม 174,729 153,939 11.90 % 6,149 869 85.88 %