สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน243,500.98241,694.060.7 %0.58,018.592,473.8469.1 %5.0
รวม 243,501 241,694 0.74 % 8,019 2,474 69.15 %