สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน231,121.8096,043.0058.4 %5.06,236.39152.0097.6 %5.0
รวม 231,122 96,043 58.44 % 6,236 152 97.56 %