สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม304,960.88157,263.0048.4 %5.06,111.321,578.9074.2 %5.0
รวม 304,961 157,263 48.43 % 6,111 1,579 74.16 %