สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 95,966.25110,331.00-15.0 %0.05,029.50714.0085.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,476.141,419.0083.3 %5.0475.2961.2487.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส4,826.43128.0097.3 %5.087.571.0098.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก12,532.6410,687.9914.7 %5.0526.69189.0064.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร8,650.025,326.0038.4 %5.0952.300.9099.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,159.712,403.2583.0 %5.0444.5728.5093.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม16,890.792,445.8485.5 %5.0616.9428.0195.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา17,184.805,478.4468.1 %5.0656.22137.1679.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,070.441,196.0385.2 %5.0294.14117.4660.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,273.602,280.0075.4 %5.0582.3771.4287.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่15,146.646,507.0057.0 %5.02,324.64169.1992.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,226.951,236.0082.9 %5.01,159.5358.7694.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,534.715,445.2959.8 %5.0462.1722.7595.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช9,754.194,068.0058.3 %5.0827.0635.5395.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน12,543.801,365.4089.1 %5.0977.44125.8787.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,411.302,360.4068.2 %5.01,239.5366.5094.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง16,192.366,487.9959.9 %5.01,354.8295.9492.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,937.212,601.5170.9 %5.0388.73221.9842.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,885.9788,138.00-121.0 %0.01,524.1357.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี28,486.477,845.8872.5 %5.0965.37396.0759.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,443.561,484.0082.4 %5.0272.4349.4081.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช6,844.171.00100.0 %5.0718.620.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,441.043,552.0057.9 %5.0561.4139.3193.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,428.992,624.2683.0 %5.0686.2519.0097.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,224.99499.0090.4 %5.092.7141.3655.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด9,949.484,716.0052.6 %5.01,987.7568.8296.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี9,882.602,312.0076.6 %5.0391.3777.0080.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง13,743.276,278.0054.3 %5.02,945.41239.6891.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,657.362,410.0075.0 %5.0282.549.0096.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,563.691,847.0584.0 %5.0393.24140.2564.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,704.802,429.3363.8 %5.0118.08112.624.6 %2.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์17,073.63129,463.00-658.3 %0.02,615.74218.1091.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,026.8812,870.00-28.4 %0.0265.8265.6275.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,139.692,687.3973.5 %5.01,243.31165.7286.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,109.692,595.3968.0 %5.0428.3742.6890.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,390.7220,386.00-41.7 %0.028,757.1757.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,040.16402.0095.0 %5.0284.0430.0889.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,152.092,307.0077.3 %5.0477.34195.7059.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง12,629.696,728.7046.7 %5.0728.34100.0086.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,596.082,941.4072.2 %5.0869.3049.4094.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,206.10921.2690.0 %5.0196.8081.9958.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,261.0010,882.24-6.1 %0.0563.3180.7585.7 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา6,834.264,600.0032.7 %5.0455.2084.7181.4 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,013.0510,244.40-70.4 %0.05,319.750.95100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,368.281,837.2071.2 %5.0683.170.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี6,890.501,632.0076.3 %5.05,358.9958.3998.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี4,854.433,866.0020.4 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช17,508.9540,350.00-130.5 %0.0696.44135.0080.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่4,809.093,349.6830.3 %5.0167.6439.8776.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,428.855,483.0034.9 %5.01,177.9433.3297.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา6,339.912,211.0065.1 %5.0738.3762.2191.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,321.834,836.0034.0 %5.01,152.5275.3293.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา5,786.381,016.6282.4 %5.0305.000.9599.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,440.901,895.8570.6 %5.09,524.690.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,688.561,590.0040.9 %5.056,568.2436.7699.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,134.621,000.0083.7 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,420.542,590.80-7.0 %0.018,644.3569.1699.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,371.342,236.0048.8 %5.05,077.5591.2098.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,831.514,258.00-132.5 %0.017,096.7148.2299.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,736.532,668.002.5 %1.019,178.550.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา1,751.521,920.00-9.6 %0.08,708.000.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 5,404.581,542.2471.5 %5.0334.659.9897.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,648.552,537.76-53.9 %0.034,569.790.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,716.936,224.6019.3 %5.01,252.4446.4496.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,362.574,880.00-106.6 %0.023,427.94131.8999.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,314.806,650.32-100.6 %0.0595.7834.4994.2 %5.0
รวม 711,639 607,508 14.63 % 277,566 5,448 98.04 %