สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม229,787.6936,000.0084.3 %5.015,494.45489.1096.8 %5.0
รวม 229,788 36,000 84.33 % 15,494 489 96.84 %